سنگ

به ناله ی نزارم

و به صلابت قدم هایت

در اصرار بی حد سرما به وجود

تو بگو

ای زندانبان!

جز سنگ، آسمانی هست ؟

/ 0 نظر / 26 بازدید