فاصله

قدر سه ایستگاه دیر پیاده شدن پیرم

و از هجمه ی ساکن نگاه خیابان فهمیدم

که یک قطار هبوط به شهر بدهکارم

/ 0 نظر / 25 بازدید