بن بست

هم اکنون، ادامه بن بست
انتقاد جغد از شب
و انحطاط عمیق تفکر در سطح.
صدای نیفتادن برگ از درخت
التماس نگران سایه بر پله
در ظهر تفکر پوشالی کولر.
ضجه های مادربزرگ در مهتابی فلئورسنتی
استقامت ثانیه ها
و استحاله بی بدیل زندگی
در لغتنامه های بی فعل. 

/ 0 نظر / 27 بازدید