سفر

چگونه می شود صدای آسمان در پس پرده ابری از نگاه کلاغ؟

نهراسیدن گرگ از گله.

چگونه می شود زخمه ی ماندگار قدم های رهگذری بر سنگفرش ساعت؟

عقربه های بی اختیاری در گریز زمان.

چگونه می شود نپائیدن شادی لبخندی در کنار چشمه جوشان غم؟

سفر.

/ 0 نظر / 27 بازدید