شب

مثل ناله گربه ی شب
وقتی همه خوابند
مثل غذای مانده ظهر
که شب سیرمان نکرد
کودکانمان بی رویا می مانند
- کودکانمان ؟!
- شما ؟! 

/ 0 نظر / 23 بازدید